Việt Nam


Saturday, 12 August 2017

Làm sao một vụ bắt cóc tại Bá Linh có thể giết chết thỏa hiệp thương mại tự do của Việt Nam với Âu Châu

 
Kính chuyển để thông tin và kính nhờ phổ biến rộng rãi.


----- Forwarded Message -----
From: khai nguyen <k
To: Minh H. Nguyen <
Sent: Saturday, August 12, 2017 9:43 AM
Subject: Làm sao một vụ bắt cóc tại Bá Linh có thể giết chết thỏa hiệp thương mại tự do của Việt Nam với Âu Châu

Làm sao mt v bt cóc ti Bá Linh có th giết chết tha hip thương mi t do ca Vit Nam vi Âu Châu
Forbes, 11-8-2017
Bn tiếng Vit © Nguyn Quc Khi


D tho thương ước t do gia Vit Nam và Âu Châu trong tình trng bt đnh sau khi B Ngoi Giao Đc t cáo mt v ca Vit Nam bt cóc mt thương gia Vit Nam trên đường ph ca Bá Linh vào tháng va qua. Chánh ph Đc nói rng Ô. Trnh Xuân Thanh, người đang b nhà chc trách Vit Nam truy lùng vì nhng vi phm tài chánh, đã b bt cóc ngay ti trung tâm ca th đô Đc vào ngày 23/7, nhưng Hà Ni khai rng ông ta tình nguyn tr v Vit Nam và t ra đu thú vi cnh sát.  Ít lâu sau, ông ta xut hin và thú ti trên đài truyn hình ca nhà nước. Lut sư ca ông Thanh cho rng đây là mt s ép buc.

Tranh cãi công khai

Vào đu tháng 8, B Ngoi giao Đc tuyên b rng “không còn có s nghi ng nghiêm trng” v vic mt v và tòa Đi S Vit Nam liên h đến v bt cóc và đây là “mt vi phm trng trn chưa tng thy lut pháp Dc và quc tế”. B Ngoi Giao Đc cũng đòi Hà Ni tr Ô. Thanh tr v Đc, nơi mà Ô. Thanh đang xin t nn. B Trưởng Ngoi Giao Đc sau đó mô t biến c này như nhng phim trinh thám ly kỳ thi chiến tranh lnh. Ô. Phil Robertson, Phó Giám Đc đc trách v Á Châu cũa T Chc Human Rights Watch, nói rng “Bá Linh cn đòi hi Vit Nam tr t do cho Ô. Thanh và tìm kiếm mt gii pháp cho biến c này là điu kin cn thiết đ tiếp tc mi s tiếp cn gia Đc và Vit Nam”. Tuy nhiên, cho ti nay Đc ch tuyên b viên chc đc trách ngành tình báo là người không được hoan nghênh (persona non grata). Hiên nay, xem ra Hà Ni không có ý đnh gi tr Ô. Thanh v Đc. mt quc gia Âu châu bun bán nhiu nht vi Vit Nam. Vì vy, phát ngôn viên ca B Ngoi Giao Đc nói vi Reuters tun này rng “chúng tôi đang cu xét cn phi làm gì đ nhng đng nghip Vit Nam hiu rõ rng chúng tôi không chp nhn nhng gì đã xy ra. Không loi tr mt gii pháp nào c.”


Nguy cơ mt mát

Mt gii pháp là Đc s gii hn vin tr phát trin cho Vit Nam. Vào 2015, Đc ha giúp Vit Nam $257 triu M kim trong hai năm. Mt giái pháp khác, như nhng nhà phân tách cho biết mt cách tin tưởng rng Th Tướng Đc Angela Merkel, mt nhà lãnh đo không chánh thc ca Liên Hip Âu Châu (European Union – EU), s vn đng vi các nước Âu Châu láng ging hoãn Tha Ước Thương Mi T Do Âu Châu - Vit Nam (EU - Vit Nam Free Trade Agreement – EVFTA) mà đôi bên đã ký kết vào tháng 12. 2015 và d trù được phê chun vào đu năm ti. Tha ước rt quan trng đi vi Vit Nam. Thương mi ca Vit Nam vi EU tăng t $10 t M kim vào 2006 lên đến $48 t M kim vào năm va qua. EU hin nay là đi tác thương mi ln th hai ca Vit Nam, sau Trung Quc, và là đi tác xut cng ln th hai, sau Hoa Kỳ. y Hi Âu Châu, mt t chc hành pháp ca EU, nghĩ rng EVFTA có th giúp tng sn phm ni đa (GDP) ca Vit Nam tăng lên ti 15%.

Ngay trước khi có v Ô. Thanh b bt cóc, đã có nhng đ ngh rng EVFTA có th được trì hoãn li vì h sơ vi phm nhân quyn khng khiếp ca Vit Nam mà mt s người tin rng đã tr nên ti t hơn trong nhng năm gn đây. Lut l hin nay có nghĩa là EVFTA phi được chp nhn bi mi thành viên ca EU gm 28 quc gia, cũng như là Quc Hi Âu Châu, và nhng t chc nhân quyn đang bn rn vn đng h bác b tha ước thương mi này – hay ít nht buc phi có nhng thay đi ln, có nghĩa là EU ch chp thun thương ước nếu chính ph Vit Nam ci thin nhân quyn.

Ô. Pier Antonio Panzeri, Ch Tch ca y Ban Nhân Quyn thuc Quc Hi Âu Châu, tuyên b ti cuc hp báo vào tháng 2 trong khi viếng thăm Vit Nam rng “Chúng tôi đã nói vi nhng gii hu trách Vit Nam rng s vô cùng khó khăn đ chp thun EVFTA trong hoàn cnh này”. Chánh ph Vit Nam xem ra thiết tha xoa du nhng lo ngi ca EU trước khi có v bt cóc vào tháng va qua, làm cho s kin tr nên bi ri. Vào tháng 7, Th Tướng Nguyn Xuân Phúc đến Đc đ tham d Hi Ngh Thượng Đng G20 được t chc ti Hamburg. Theo cơ quan truyn thông nhà nước, Ô. Phúc đã gp 14 nhà lãnh đo thế gii bao gm Ô. Donald Tusk, Ch Tch Hi Đng Âu Châu (European Council) và Ô. Jean Claude Juncker, Ch Tch y Hi Âu Châu (European Commission). Ô. Phúc cũng đã hp vi Th Tướng Đc Merkel. Cơ quan truyn thông Vit Nam tường thut rng mt thông báo ti cuc hp này cho biết hai nước đã đng ý v mt hip đnh thương mi tr giá $1.7 t M kim. Sau đó, Ô. Phúc ti Hòa Lan, mt nước Âu Châu đu tư ln nht Vit Nam. Ti thành ph The Hague, Ô. Phúc công b rng Vit Nam s b nhng gii hn đi vi nhng nhà đu tư nước ngoài trong mt s s khu vc công nghip.


Vn đ gai góc

Có th chánh ph Vit Nam biết rng trong khi nhân quyn có th là làn ranh đ di vi mt s viên chc Âu châu, ha hn v li nhun đi vi nhng công ty Âu Châu có th đ mnh đ buc nhng viên chc khác chp nhn EVFTA.

Ngoài ra, EU có th t bn vào chân mình nếu h bt đu phá v EVFTA vì h sơ nhân quyn ca Vit Nam; điu này có th tr thành mt tin l cho nhng tha hip trong tương lai. EU đã t lâu mun có mt hip đnh thương mi t do vi toàn khi nhng nước Đông Nam Á (Association of Souteast Asian Countries – ASEAN) và nhng cuc bàn cãi v hip đnh này đã được bt đu vào tháng 3. Nhưng nếu EVFTA đ v vì h sơ nhân quyn ca Vit Nam - mc dù không phi vì v bt cóc Ô. Thanh - Hip đnh thương mi ASEAN-EU gn như chc chn s tiêu tan. Người ta cũng phi xem xét đến tình trng nhân quyn ti Lào, Campuchia, Mã Lai, Phi Lut Tân, và Brunei, tt c nhng nước này hu như cũng thiếu thn cùng mc đ ging như Vit Nam.


oo0oo

How A Kidnapping In Berlin Could Bring Down Vietnam's FTA With Europe

8/11/2017 @ 2:37AM 11,869 views

A proposed free trade agreement between Vietnam and the European Union could be hanging in the balance after the German foreign ministry accused Vietnam’s secret service of kidnapping a Vietnamese businessman from the streets of Berlin late last month. Trinh Xuan Thanh, who is wanted by Vietnamese authorities for alleged financial crimes, was abducted in the heart of the German capital on July 23, the German government says, but Hanoi claims he voluntarily returned to Vietnam and turned himself in to the police. He later appeared on Vietnamese state-television to deliver a “confession,” which his lawyer called "forced." 

War of Words

Earlier this month, Germany’s foreign ministry said there are “no longer any serious doubts” that Vietnam’s secret service and embassy were involved in the abduction, and described it as an “unprecedented and blatant violation of German law and international law.” It also called on Hanoi to return Thanh to Germany, where he was applying for asylum. The German foreign minister later described the event as akin to “thriller films about the Cold War.” “Berlin should demand that the Vietnamese immediately release Thanh, and base any continued engagement between Germany and Vietnam on a successful resolution of the case,” said Phil Robertson, deputy director of Human Rights Watch’s Asia division. So far, however, Germany has only declared Vietnam’s intelligence agency chief persona non grata. For now, it appears Hanoi has no intention of sending Thanh back to Germany, which is Vietnam’s largest European trading partner. As a result, Germany’s foreign minister spokesman told Reuters this week that “we are looking at what can be done to make clear to our Vietnamese partners that we cannot accept it.” “All options are on the table,” he added. 

What’s At Stake

One option is that Germany restricts development aid to Vietnam. In 2015, it pledged $257 million for a two-year period. Another option, analysts told me confidently, could be that German Chancellor Angela Merkel, today the informal leader of the EU, has her government lobby its European neighbors to halt progress on the proposed EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), which both sides agreed to in December 2015 and was expected to be ratified early next year. The agreement is vitally important for Vietnam. Its bilateral trade with the EU rose from just $10 billion in 2006 to a whopping $48 billion last year. The EU is today Vietnam’s second-largest trading partner, after China, and second-biggest export market, after the United States.  The European Commission, the EU’s executive arm, thinks the EVFTA could boost Vietnam’s GDP by as much as 15%. 

Even before Thanh’s kidnapping, there were suggestions that the EVFTA might be delayed because of Vietnam’s horrendous human rights record, which some believe has worsened in recent years. A ruling now means the EVFTA has to be approved by each of the EU’s 28 member nations, as well as the European Parliament, and human rights groups are busy lobbying them to reject it – or, at least, force through major changes that would mean the EU only accepts the agreement if Vietnam’s government improves human rights 

“We have told the Vietnamese authorities that it will be extremely difficult to approve [the EVFTA] under these circumstances,” Pier Antonio Panzeri, chairman of the European Parliament’s subcommittee on human rights, said at a press conference in February during a visit to Vietnam. The Vietnamese government had appeared eager to placate European concerns before last month’s kidnapping, making the event all the more confusing. In July, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc traveled to Germany to take part in the G20 Summit, held in Hamburg. There, he met with 14 world leaders including European Council president Donald Tusk and the president of the European Commission, Jean Claude Juncker, according to Vietnamese state-media. He also sat down with Chancellor Merkel. At their meeting it was announced that both countries had agreed to $1.7 billion worth of new trade deals, Vietnamese media reported. Afterwards, Phuc traveled to the Netherlands, the largest European investor in Vietnam. In The Hague, he announced that Vietnam will lift restrictions on foreign investors in several industries. 

A Thorny Issue

The Vietnam government, perhaps, knows that while human rights might be a “red line” for some EU officials, the promise of greater profits for European firms could be enough to strong-arm others into accepting the EVFTA.

Moreover, the EU could shoot itself in the foot if it begins to disrupt the EVFTA over Vietnam’s human rights record; it would set a precedent for future agreements. The EU has long wanted to form a free trade agreement with the entire Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bloc and discussions on the deal resumed in March.  But if the EVFTA falters over Vietnam’s human rights record – though not over Thanh’s kidnapping – the ASEAN-EU free trade agreement will almost certainly perish as a result. That one has to consider the human rights conditions in Laos, Cambodia, Malaysia, the Philippines and Brunei as well, all of which are equally found wanting, almost to the same degree as Vietnam. 

oo0oo

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Edmund Burke.
"When Journalists are silenced, people are silenced" Anonymous.
__._,_.___

Posted by: Minh Nguyen 

Featured post

Từ Sấm Trạng Trình tới … Donald Trump

  Show original message   “Từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, Giáo sư Trần Quang Quyến nhìn về tương lai qua Tướng Pháp Ngô Hùng D...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List